Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 39 Semarang
(024) 8413482

BKIM PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 39
Semarang 50136
Telp/Faks (024) 8413482
email : bkimjtg@gmail.co.id